Thursday, August 02, 2007

Garam...

Bagaimana dengan hati? Masih bereaksi dengan dosa atau hati itu tidak terasa apa. Itu yang saya fikirkan. Masih bergelegak ke hati saya melihat maksiat? Maksiat perlu diubah dengan tangan, lisan ataupun yang paling lemah dengan hati.

Hati? Bergejolak ke hati dari dalam nurani sebagaimana bergejolaknya periuk di atas api melihat maksiat? Terbakar ke hati atas dengan kekecewaan dan kesedihan atas apa yang dilihat? Hancur ke hati sebagaimana larutnya garam dalam air atas apa yangdipersaksikan dari kemungkaran sedang ia tidak sanggup mengubahnya?

Gelora hati tidak akan tertahan selama-lamanya, tidak dapat tidak ia akan bernafas untuk menggambarkan dirinya dengan satu rupa atau dalam bentuk yang lain, kerana periuk itu bila bertambah kuat apinya, ia akan meletup atau pun hancur.

Amar maaruf terlalu senang. Nahi mungkar terlalu sukar. Di mana saya mutakhir ini?

No comments: